Doğalgaz projesi evinizin, işyerinizin doğalgaz tesisatını yaptırdığınızda bulunduğunuz bölgenin gaz dağıtım kuruluşuna yetki belgeli bir mühendislik firması tarafından sunulması gereken projedir. Bazen kullanıcılar yeni bir daire satın aldıklarında böyle bir durumla ilk kez karşılaşıyorlarsa doğalgaz projesi nedir diyebiliyorlar. Öyle ya elektrik veya su abonelikleri için böyle birşeye gerek yok :) Burda şöyle bir ayrıntı var; evinizin elektrik, su ve doğalgaz tesisatı projeleri inşaat aşamasında iken bir proje çizilerek ilgili belediyeye onaylatılıyor ve iskan aşamasında bunların projeye göre kontrolü yapılarak onay veriliyor.

İstanbul için konuşursak İgdaş inşaatın ruhsat aşamasında onaylatılan bu doğalgaz projesini geçerli saymıyor. Dairenin doğalgaz tesisatının geçtiği yerlerin gösterildiği ve tüm hesapları yapılmış projenin İgdaş yetkili firma tarafından kendi onayına sunulmasını istiyor.

Evinizde veya işyerinizde ilk defa gaz kullanacaksanız , ya da mevcut doğalgaz tesisatınız üzerinde tadilat yapacaksanız doğalgaz projesi çizdirmek zorundasınız. Bu tadilat ister bir kombi, soba, ocak hattı ilave etmek, isterse sadece bir hortumu sökmek vasıtası ile bir gaz yakıcı cihazın iptali olsun, isterse doğalgaz borusunun geçtiği güzergahı değiştirmek olsun. Kısaca tesisatınıza dışarıdan müdahale gerektiren herhangi bir durumda İgdaş doğalgaz projesi hazırlanması gerekmektedir.

Bu sadece İgdaş değil tüm gaz dağıtım kuruluşlarınca böyle uygulanıyor. Nedeni ise EPDK (Enerji Piyasaları Denetlem Kurulu) nın kendilerine tanıdığı yetki. Hatta İgdaş haricinde diğer gaz dağıtım kuruluşlarında süreç daha da karmaşıklaşabiliyor. İgdaş en azından bazı durumlarda bu süreci kolaylaştırabliyor. Örneğin; mevcut bir gaz tesisatınız var ve gaz kullanıyorsunuz, cihaz değişikliği yaptıracaksanız. Bunu belli kurallar dahilinde İgdaş yetkili firma yapıyorsa ilgili değişiklik formununu elektronik imzalı olarak onaylatmasını müteakip işlem tamamlanabiliyor, böylece proje çizimine gerek kalmayabiliyor. Gaz yakıcı cihaz değişikliklerinde yapılması gerekenler ile ilgili yazımızı buradan okuyabilirsiniz.

Böyle olmasının da son derece isabetli olduğunu haberlerden görüyoruz, bu kadar dikkat edilmesine rağmen doğalgaz kazaları yaşanabiliyor.


İstanbulda Yaşanan Bir Patlama

Yetki Belgeli Firmalar İle Çalışmak Bu Riskleri Sıfıra indirmese Bile Ciddi Oranda Azaltır. Tedbir Hayat Kurtarır