Doğalgaz kullanmak istediğinizde öncelikle yapmanız gereken abone olmaktır. Bu işlem iki aşamalı yapılmaktadır. Abonelik ve sözleşme diye bilinen bu iki işlem yeni düzenlemeye göre sırası ile Doğalgaz Bağlantı Sözleşmesi ve Doğalgaz Kullanım Sözleşmesi adını almıştır. Bu durum kullanıcılar arasında kavram karmaşası yaratmaktadır. Hatta hâlâ daha bir çok yetkili firma bu işlemleri müşterilerine izah ederken zorlanır. Doğalgaz bağlantı sözleşmesi (abonelik) ilk olarak yapılması gereken işlemdir. Firmanız ancak bu yapıldıktan sonra onaya bir doğalgaz projesi sunabilir. Bu proje onaylandıktan sonra müşteri doğalgaz kullanım sözleşmesi yapabilir.  

İgdaş abonelik ücreti her yıl 1 Ocak tarihinde EPDK' nın (Enerji Piyasaları Düzenleme Kurulu) belirdeği çerçevede yeniden belirlenir. 2020 yılı için bu ücret aşağıdaki gibidir.

Konut amaçlı kullanım ve konutlarla aynı binada bulunan konut harici kullanımlar için abone bağlantı bedeli, bağımsız bölümün ilk 199 m² si için KDV dahil 774.90 TL, 200 m² ve daha büyük yerlerde ilave her 100 m² için KDV dahil 673.19 TL tahsil edilir. 

İgdaş abonelik ücreti, artık doğalgaz bağlantı sözleşmesi bedeli diyebiliriz:  Dağıtım şebekesinin abone doğalgaz tesisatına bağlantısı için gereken; proje, işçilik, malzeme, kontrol ve onay harcamaları ile sayaç bedeli toplamının abone başına düşen payını ifade eden sabit bedeldir.  Bu bedel bir defaya mahsus olmak üzere tahsil edilir ve servis hattının imalatına başlandıktan sonra bedelin iadesi yapılamaz. 

Burada bahsi geçen proje, işçilik, malzeme, kontrol ve onay harcamaları; ana dağıtım şebekesini yani sokaklarda bulunan İgdaş servis hatları ile bina girişinde bulunan İgdaş servis kutusuna kadar olan polietilen boruların imalatı için gerekenleri ifade etmektedir. İgdaş bu yatırımları herhangi ön ödeme almadan yapar, hizmeti kapınıza kadar getirdikten sonra sizin doğalgaz kullanmak istemeniz halinde bu abone bağlantı sözleşme bedelini tahsil eder. Yukarıdaki toplamda bahsi geçen sayaç bedeli ise konutlar da kullanılan G4 tip sayaç bedelidir. G4 sayaçtan daha büyük bir sayaç çıkması halinde (kapasiteniz arttıkça bu söz konusu olur, G4 sayaç atmosferik basınçta 6 m³/h debiye kadar okuma yapar) konut kullanımı için aboneden herhangi bir ek ücret alınmamakla birlikte ticari aboneler için durum böyle değildir.